INFORMATIEPAGINA
Druk op Ctrl+P om deze af te drukken
Psychologen

Psychologen Praktijk voor psychologische hulpverlening
Paukenstraat 52, 5402 HL Uden
tel. (0413)255556

Psychologenpraktijk Uden
Runmolen 92. 5404 KT Uden
tel. (0413) 251260

Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening
Schepenhoek 366, 5403 GG Uden
tel. (0413)250581

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis
afd. woonbegeleiding KIM
Kardinaal de Jongstraat 17, 5348 BG Oss
tel. (0412) 636251
Afd. crisisopvang, dag en nacht bereikbaar.

Geestelijke gezondheidszorg

Ontmoetingscenttrum- en aktiviteitencentrum D'n Inloop
Oude Maasstraat 18,5404 LG Uden
tel.(0413)252931

Geestelijke gezondheid