INFORMATIEPAGINA
Druk op Ctrl+P om deze af te drukken
Gemeentehuis

Markt 145, 5401 EJ Uden
Postbus 83, 5400 AB Uden
Tel. (0413) 281911

Openingstijden
De openingstijden van de publieksdienst zijn ma, di, wo en vr van 9.00 tot 13.00 en donderdag van 9.00 tot 19.30 uur. Komt u donderdagavond voor een 'complex'product, maakt u dan van tevoren even een afspraak. Een complex product is bijvoorbeeld:
- inzage en informatie uit bestemmingsplannen
- gedetailleerde informatie over een bouwaanvraag
- aangifte burgerlijke stand e.d.

Telefoonnummers:
- Publieksdienst: (0413) 281911

Hieronder vallen de volgende domeinen:
1. Leven en welzijn: tel. 281234 (voor reisdocumenten, uittreksels, etc.)
2. Bouwen en wonen: tel. 281383 (ongediertebestrijding, groen, straatverlichting, etc.)
3. Werk en inkomen: tel. 281881 (voor zorg, uitkeringen en arbeid, etc.)Storingsnummer Staat u buiten kantoortijd voor dringende technisch storingen (die niet tijdens kantoor uren voorkomen of verholpen hadden kunnen worden) dan belt u het storingsnummer 06-59951746.

College B&W

Burgemeester en wethouders kunt u uitsluitend op afspraak spreken.
Wilt u zekerheid dat u de betreffende bestuurder treft, maak dan een telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat, tel. 281340/281230.

De vergaderingen van B&W vinden als regel plaats op de dinsdag.
Belangrijk:
Wie een zaak wil bespreken die het College van B&W betreft, dient zijn/haar aangelegenheid bijtijds aan de orde te stellen - Het liefst minstens vier weken voordat deze in de vergadering van B&W kan dienen, omdat over bepaalde zaken door meer afdelingen moet worden geadviseerd.
Gemeentehuis Uden