INFORMATIEPAGINA
Druk op Ctrl+P om deze af te drukken
Gemeentesecretaris mr. A. van den Brink

Sector Bewonerszaken


Sector Bewonerszaken   C.F.A.W.M. van Heesch
 (directeur Bewonerszaken)

Afdeling BZWSA
  vacature

Afdeling Juridische en algemene zaken
  J.C.A.M. Marijnissen
 (Afdelingshoofd)

Afdeling Welzijn
  K.E.J.M. de Laat
 (afdelingshoofd)

Afdeling Werk en inkomen
  J.M.W. van Uden

Afdeling Bedrijfsvoering Bewonerszaken
  M.L.C.M. Hoogendijk
 (sectorcontroller/afdelingshoofd)

Sector grondgebiedzaken

Sector Grondgebiedszaken C.J. Baten
(directeur grondgebiedzaken)

Afdeling Bouw- en woningtoezicht
ing. C.G.A. van Dalen
(afdelingshoofd)

Afdeling Milieuzaken
ing. J.H.M. van Vlijmen
(Afdelingshoofd)

Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling
drs. P.J. Stokhof
(afdelingshoofd [a.i.])

Afdeling Stadsinrichting
F.T.G.M. Loermans
(afdelingshoofd)

Afdeling Bedrijfsvoering Grondgebiedzaken
P.J. van Lieshout
(sectorcontroller/afdelingshoofd)

Adeling Stadsbeheer
ing. A.M.P. Prinsen
(afdelingshoofd)

Afdeling Economie en vastgoed
P.J.A.M. Hellings
(afdelingshoofd)

Bestuursdienst

Bestuursdienst M. Slomp
(directeur)

Afdeling Interne Zaken
P.C.M. Berents
(afdelingshoofd)

Afdeling Publieksdienst
ir. R.S. Pateer
(afdelingshoofd)

Afdeling Bestuurszaken
mr. drs. A.J. Offereins
(afdelingshoofd)

Afdeling Brandweer
ing. E.A.M. Maessen
(afdelingshoofd)Gemeentelijke organisatie