INFORMATIEPAGINA
Druk op Ctrl+P om deze af te drukken
Vrouwen voor Vrede

Inl.:mw R. Louwers-Lesbeque,
Parallelweg 40
5402 GL Uden
tel.(0413)263441


Stichting Vrouwenraad UdenVolkel en Odiliapeel
Secr.: mw E. Alofs
Gruunsel 11
5404 PS Uden
tel. (0413)269043.


Katholieke Vrouwengilde Uden (KVG)
Secr.: mw R. van der Wielen
Paus Joanneslaan 21
5401 AH Uden
tel.(0413)263441.


Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB (KVO)
- afd. Uden
Secr.: mw R. Wijdeven, Hooihofstraat 20a, 5401 AE Uden, tel.(0413)247029.
- afd. Volkel
Inl.: mw R. Verwegen, Kromstraat 3, 5408 SK Volkel, tel. (0413)273417.
- afd. Odiliapeel
Secr.: mw D. Verbruggen, Koolmeesstraat 32, 5409 AE Odiliapeel, tel. (0413)272405


Katholieke Vrouwenbeweging Brabant
- afd. Uden
Inl.: mw B. van der Meer, Dwarsfluitstraat 65, 5402 HT Uden, tel. (0413)269558.
- afd. Volkel
Secr.: mw A. Verwegen, Wezelstraat 11, 5408 XX Volkel, tel (0413)273742.
- afd Odiliapeel
Inl.: mw A.M. van Tiel, Wikkestraat 7, 5409 AT Odiliapeel, tel.(0413)273271.
*Passage, afd. Uden
Secr.: mw W.J. Keizer, Sieberg 913, 5403 WJ Uden, tel. (0413)265373.
*Vrouwen Vormings- en Ontmoetings Kring Uden
Inl.: mw G.M.M. van Wijngaarden-Segaar, Schutveldstraat 20, 5402 LS Uden, tel.(0413)265401


Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
Inl.: Y. Cornelissen, Vlinderstraat 93, 5345 EB Oss, tel. (0412)642117
Vrouwenorganisaties