INFORMATIEPAGINA
Druk op Ctrl+P om deze af te drukken
Christelijk Gemengd Koor Laudate Deo
Secr.: mw M.L. Smit-Uckerman
Efferen 406, 5403 NX Uden
tel. (0413)254804

Koor Zonder Noten (KZN)
Inl.: R. Beks.
Biggenstraat 32, 5401 HM Uden
tel. (0413)256495

Dames- en Herenkoor
Inl.: mw M.E. Zwanenburg
Rouwstraat 1, 5409 SE Odiliapeel
tel. (0413)272071

Gospelkoor Adája
Inl.: J. van der Hoogen
Vaarzenhof 611, 5403 TE Uden
tel.(0413)267409

Interkerkelijke Zanggroep Kadanz
Inl.: mw. E. van Willigen
tel. (0413)254339

Koor Jair
Inl. H. van der Pol
Koolmeestraat 40, 5409 AE Odiliapeel
tel (0413)273734

Koor Sprightly
Inl.: W. Backx
Rentmeestershoef 622, 5403 EK Uden
tel (0413)268712

Mannenkoor Karawanken
Secr.: Paukenstraat 51, 5402 HJ Uden
tel. (0413)246432, fax(0413)271688

Musica Vocalis Uden
Inl.: mw A. Peters-Niessen
Cimbaallaan 15, 5402 AX Uden
tel(0413)264253

Ouderenkoor
Inl.: mw H.J. de Groot
Noordlaan 1, 5409 SZ Odiliapeel
tel. (0413)272322

Peelzangertjes
Inl.: mw A. van Lankveld
Boterbloemstraat 9, 5409 TR Odiliapeel
tel. (0413)273681

RK Gemengd Kerkkoor parochie H. Antonius Abt. Volkel
Inl.: M. van der Weijst
Hermelijnstraat 16, 5408 PR Volkel
tel. (0413)272884

Seniorenkoor De Groene Linde
Inl.: mw A. Rutten
Snipdonk 37, 5467 AE Veghel
tel. (0413)355214

Vocaal Ensemble Uden
Inl.: A. Zegers
't Diepe 11, 5404 KA Uden
tel. (0413)253462

Zangvereniging Viva La Musica
Inl.: mw J. van Driel
Land van Ravensteinstraat 43, 5402 EJ Uden
tel. (0413)266361
Zangverenigingen